Joanna Pankowska

Joanna Pankowska

Architekt IT
Bank Pocztowy
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Doświadczony Architekt IT pracujący w dużych firmach informatycznych dostarczających rozwiązania dla sektora bankowego.
Od 2015 roku pracuje w Banku Pocztowym i jest odpowiedzialna za obszary związane z płatnościami, kartami, systemami sprawozdawczości.