Waldemar Szczepański

Waldemar Szczepański

Kierownik Projektów
Bank Pocztowy
Bydgoszcz
Poinformuj o wystąpieniu:

Doświadczony Manager IT wspierający Biznes w osiąganiu celów. Doświadczenie zdobył w międzynarodowej firmie ubezpieczeniowej w obszarze rozwoju i wsparcia systemów IT. 
Od 2016 roku pracuje w Banku Pocztowym i jest odpowiedzialny za koordynację złożonych projektów. Współtworzył także transformację IT z Banku.